Нормативно-правова база

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПРОФЕСІЙНУ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ) ОСВІТУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 1999 р. N 956

Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2004 р. № 882

Питання стипендіального забезпечення
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1050

Деякі питання стипендіального забезпечення
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 800

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. N 1187

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31.12.98 №201/469

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту
НАКАЗ

від 30.05.2006 № 419

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах
НАКАЗ

від 13.10.2010 N 947

Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
НАКАЗ

від 26.01.2011 N 59

Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів
НАКАЗ

від 25.04.2013 № 466

Про затвердження Положення про дистанційне навчання
НАКАЗ

від 14.05.2013 № 499

Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України
НАКАЗ

від 14.07.2015 № 761

Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання
НАКАЗ

від 02.04.2015 № 387

 Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка
НАКАЗ

від 14.07.2015 №762

Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання
НАКАЗ

від 26.12.2017 № 1669

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
НАКАЗ

від 12.12.2019 № 1551

Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти
НАКАЗ

від 12.12.2019 № 1552

Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти
НАКАЗ

від 08.09.2020 № 1115

Деякі питання організації дистанційного навчання. (Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти)
НАКАЗ

від 25.09.2020 № 2205

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
НАКАЗ

від 06.05.2021 № 509

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
НАКАЗ

від 26.03.2022 № 273

Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
НАКАЗ

від 05.04.2023 №394

Про затвердження Положення про переривання навчання здобувачами  професійної (професійно-технічної) освіти та надання їм академічної відпустки в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливий період)