МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

23.05.2024

Науково-методична робота в ліцеї – один з важелів управління навчально-виховним процесом, який спрямований на розвиток у викладачів та майстрів виробничого навчання вимогливості до себе, бажання пошуку інноваційних методів роботи. Цілеспрямована методична робота є тією рушійною силою, яка спонукає до постійного оновлення знань, спонукає педагогічних працівників до самоосвіти і самовдосконалення.

Білозерський професійний гірничий ліцей

Методичний кабінет є центром надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців, інших законних представників здобувачів освіти; джерелом ресурсів для забезпечення якості освіти

Мета діяльності методичного кабінету – створен­ня інформаційно-методичної бази для педагогічних працівників, забезпечення умов для проектування їх самоосвітньої діяльності та вдосконалення рівня професійної кваліфікації.

Науково-методична робота

Науково-методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності як кожного педагогічного працівника, так і розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу ліцею, досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

Педагогічна рада ліцею

Педагогічна рада –колегіальний орган, який координує питання навчально-виробничої, навчально-виховної та навчально-методичної роботи закладу освіти. Педагогічна рада є вищим колегіальним дорадчим органом.

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Нормативно-правова база

Правові, фінансові, організаційні, виховні засади розвитку системи професійно-технічної освіти. Законодавчі акти встановлюють загальні принципи функціонування системи освіти

Методичні матеріали

Методичні матеріали - це набір ресурсів, інструкцій, рекомендацій, прикладів та інших засобів, які створюються для полегшення навчання, викладання або проведення певної діяльності.

Методичні об'єднання

Першочергове завдання методичних комісій - удосконалення змісту, організації і методики теоретичного та виробничого навчання з метою здійснення професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Методична комісія з загальноосвітніх дисциплін

Вдосконалення рівня навчальних досягнень учнів з загальноосвітніх предметів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій

Методична комісія з професійного циклу

Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення  органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів 

Освітні ресурси з організації дистанційного та змішаного навчання

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Moodle — інструментарій для керування навчанням онлайн.

Classtime — це помічник вчителя, що збагачує ваш урок миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу усього класу в живому часі.

Google Клас допомагає викладачам заощадити час, ефективніше організувати роботу й спілкуватися з учнями.

 Новий підхід до навчання з максимальним фокусом на практику та застосування навичок у реальних ситуаціях.

Всеукраїнська школа онлайн — це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.

Інтерактивних симуляцій PhET — це проект для створення і використання безкоштовних інтерактивних симуляцій.

Створює необмежені можливості для обміну досвідом між освітянами

LearningApps.org є сервісом для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів.

Освітній проект для обміну досвідом між освітянами та створення онлайн завдань