МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

29.11.2023

Науково-методична робота в ліцеї – один з важелів управління навчально-виховним процесом, який спрямований на розвиток у викладачів та майстрів виробничого навчання вимогливості до себе, бажання пошуку інноваційних методів роботи. Цілеспрямована методична робота є тією рушійною силою, яка спонукає до постійного оновлення знань, спонукає педагогічних працівників до самоосвіти і самовдосконалення.

Білозерський професійний гірничий ліцей

Методичні об'єднання

Першочергове завдання методичних комісій - удосконалення змісту, організації і методики теоретичного та виробничого навчання з метою здійснення професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Методична комісія з загальноосвітніх дисциплін

Вдосконалення рівня навчальних досягнень учнів з загальноосвітніх предметів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій

Методична комісія з професійного циклу

Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення  органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів 

Освітні ресурси з організації дистанційного та змішаного навчання

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Moodle — інструментарій для керування навчанням онлайн.

Classtime — це помічник вчителя, що збагачує ваш урок миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу усього класу в живому часі.

Google Клас допомагає викладачам заощадити час, ефективніше організувати роботу й спілкуватися з учнями.

 Новий підхід до навчання з максимальним фокусом на практику та застосування навичок у реальних ситуаціях.

Всеукраїнська школа онлайн — це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.

Інтерактивних симуляцій PhET — це проект для створення і використання безкоштовних інтерактивних симуляцій.

Створює необмежені можливості для обміну досвідом між освітянами

LearningApps.org є сервісом для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів.

Освітній проект для обміну досвідом між освітянами та створення онлайн завдань